Dr. Borut Černe prejel Priznanje sodelavcem do 35. leta za odmevne raziskovalne dosežke

03.01.2023

Senat Fakultete za strojništvo je v decembru potrdil predloge za podelitev Priznanj za odmevne raziskovalne dosežke sodelavcem do 35. leta.

Dr. Borut Černe je eden od prejemnikov priznanja, saj je v letu 2021:

a) objavil 3 SCI članke, vse v prvi četrtini;

b) pri dveh od teh člankov je prvi avtor in enkrat vodilni;

c) eden od teh člankov, katerega kandidat je prvi avtor, ima IF= 9.417;

d) vodil samostojni raziskovalni projekt (Podoktorski ARRS projekt). Naslov projekta: Zobniki iz trajnostnih biološko osnovanih kompozitov - razvoj in vrednotenje zmogljivosti na podlagi nadgrajenih eksperimentalnih analiz in numeričnih simulacij Z2-3208.

Članek, ki je najbolj pripomogel k pridobitvi priznanja, ima naslov High-speed camera-based optical measurement methods for in-mesh tooth deflection analysis of thermoplastic spur gears, ki je bil objavljen v ugledni reviji Materials & design, ki si ga lahko ogledate na povezavi. Soavtor članka je dr. Martin Petkovšek iz Laboratorija za vodne in turbinske stroje LVTS na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani.