Preizkuševališce za izvedbo testov življenjske dobe polimernih zobnikov

Preizkuševališce za izvajanje testov življenjske dobe polimernih zobniških parov, omogoca izvajanje testov tako pri dolocenih konstantnih
obratovalnih pogojih kot tudi po potrebi pri variabilnih pogojih
(variabilen moment in obrati). Preizkuševališce omogoca tudi aktivno kontrolo nominalne temperature polimernega zobnika. Kljucne specifikacije in parametri glavnih pogonskih in merilnih komponent, vkljucenih v sistem.