Zlivanje biomedicinskih podatkov z uporabo nenegativne matrične tri-faktorizacije

Vrednost projekta: 300.000,00
Trajanje projekta: 01.05.2017 - 30.04.2020
Povezava do projekta: Spletna stran projekta
Odgovorna oseba: prof. dr. Janez Povh

Financerji

Osnovni raziskovalni cilj predlaganega projekta je razvoj novih, učinkovitih in natančnih metod za reševanje problemov nenegativne matrične faktorizacije ter njihova uporaba na realnih, kompleksnih biomedicinskih podatkih. Končni cilj je pomagati odgovoriti na temeljna biomedicinska vprašanja iz precizne medicine: stratifikacija pacientov, odkrivanje biomarkerjev in uporaba zdravil v nove namene.

Partnerji projekta

  • Inštitut 'Jožef Štefan';
  • Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko;
  • I+Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo