Visoko zmogljiv reševalec za binarne kvadratične probleme

Vrednost projekta: 264,460,00€
Trajanje projekta: 01.01.2017 - 31.12.2019
Povezava do projekta: Spletna stran projekta
Odgovorna oseba: prof. dr. Janez Povh

Financerji

Nova polinomska aproksimacijska hierarhija za polinomske probleme nad stožci; Ekstrakcija točke optimuma pri polinomski optimizaciji je robustna; O vozliščno-parnostnem barvanju povezav

Partnerji projekta

  • Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu;
  • Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko;
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo