Razširitev algoritmov prvega in drugega reda za izbrane razrede optimizacijskih problemov s ciljem rešiti računsko zahtevne industrijske probleme

Vrednost projekta: AARS: 110.957,51 €; NFKIH: 115.060,49 €
Trajanje projekta: 01.01.2017 - 31.12.0202
Povezava do projekta: Spletna stran projekta
Odgovorna oseba: prof. dr. Janez Povh

Financerji

V projektu bomo razvili nove metode za reševanje več-linearnih optimizacijskih problemov in jih uporabili pri reševanju nekaterih pomembnih optimizacijskih problemov iz realnega, tudi industrijskega okolja: problem iskanja ekonomskega ravnotežja (EEP), problem združevanja (PP) in problem nenegativnega matričnega razcepa (NMFP). Vsi ti optimizacijski problemi spadajo v razred NP-polnih problemov, za katere algoritmi s polinomsko zahtevnostjo ne obstajajo, razen če drži P = NP.

Partnerji projekta

  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, slovensko-madžarski projekt