Tehnološke rešitve za pridelavo kakovostnega sena

Vrednost projekta: 34.430,00
Trajanje projekta: 01.10.2016 - 30.09.2019
Povezava do projekta: Spletna stran projekta
Odgovorna oseba: dr. Janez Benedičič

Financerji

analizirati trenutno stanje v pridelavi sena v Sloveniji in identificirati vzroke zanj; iskanje tehnoloških rešitev za dosuševanje in doseganje boljše kvalitete sena; iskanje tehnoloških rešitev za sušenje sena na tleh; preučiti dinamiko sušenja gospodarsko najpomembnejših vrst trav s trajnega travinja; določiti kakovost in hranilno vrednost na različne načine pripravljenega sena (sušenje na tleh, dosuševanje s hladnim zrakom, dosuševanje s toplim zrakom); ovrednotiti stroške različnih načinov pridelave oziroma sušenja sena in stroške postavitve sušilnic; izdelava priročnika, ki bo povzemal ključne ugotovitve projekta v zvezi z sušenjem, spravilom, skladiščenjem in ekonomiko pridelave sena.

Partnerji projekta

  • Kmetijski inštitut Slovenije;
  • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta;
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo;
  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede