A robust and efficient framework for constrained optimization with complex, multi-physics simulation models

Vrednost projekta: 30.000
Trajanje projekta: 01.10.2022 - 30.09.2024
Povezava do projekta: Spletna stran projekta
Odgovorna oseba: dr. Leon Kos

Glavni cilj raziskovalnih projektov CELSA sklada je, da se v roku treh let od začetka projekta pripravi in odda najmanj ena skupna prijava na okvirni program Obzorje Evropa ali katerikoli drugi evropski raziskovalno-inovacijski program, v kateri bo vsaj ena od CELSA univerz, sodelujočih v CELSA projektu, koordinator prijavljenega projekta. Projektna prijava na evropski razpis mora biti po vsebini nova (kot rezultat sodelovanja v CELSA projektu) in ne dopolnitev že obstoječe oz. ponovitev že oddane projektne prijave v preteklih letih pred CELSA projektom. 

Partnerji projekta

  • Central Europe Leuven Strategic Alliance
  • Univerza v Ljubljani