Hitra karakterizacija dinamične korenske trdnosti polimernih zobnikov

Trajanje projekta: 01.10.2021 - 30.09.2023
Odgovorna oseba: dr. Damijan Zorko

Financerji

Raziskave v projektu so osredotočene na korensko trdnost polimernih zobnikov. Pri vrednotenju korenske trdnosti polimernega zobnika je potrebno izračunano korensko napetost primerjati z dopustno napetostjo za izbrani material. To se določi kot kvocient med dinamično trdnostjo materiala in faktorjem varnosti. Pri tem se pojavi problem, saj je za polimerne materiale na voljo le malo podatkov o dinamičnih trdnostih, predvsem v območju zelo velikega števila ciklov (nad 107).

Cilj raziskovalnega projekta je razvoj novih metodologij za karakterizacijo dinamične trdnosti polimernih materialov, da bo ta uporabna za vrednotenje korenske trdnosti polimernih zobnikov. Pričakovani rezultat projekta bo nova hitrejša, enostavnejša, cenejša in energijsko učinkovitejša metodologija za karakterizacijo dinamične trdnosti polimernega materiala, ki se jo bo lahko uporabilo za vrednotenje korenske trdnosti polimernega zobnika. Tako bo omogočena hitra karakterizacija novih modernejših polimernih materialov. Rezultat projekta bo tudi nov natančnejši model za napovedovanje odpovedi polimernih zobnikov zaradi loma v korenu zob. Z boljšim poznavanjem zmogljivosti materiala in natančnejšim modelom za napovedovanje odpovedi bo mogoča boljša izkoriščenost materiala. Pričakovani rezultati bodo tako imeli pomemben doprinos k okoljski in ekonomski vzdržnosti. Rezultate projekta bo možno aplicirati kot dopolnitev priporočila VDI 2736 ali kasnejšega standarda pod okriljem ISO organizacije.

Partnerji projekta

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo